“Wer sind WIR? Werkstatt zum kulturellen Austausch”

Grenzübergreifende Kultur- und Projektarbeit nachhaltig stärken

Gemeinsam mit dem Stadtmuseum Franzensbad und der LAG Fichtelgebirge Innovativ e.V veranstaltet das Fichtelgebirgsmuseum am 28. und 29. März 2019 eine zweitägige Werkstatt zum kulturellen Austausch für deutsche und tschechische Vertreter aus Kunst, Kultur, Verwaltung und Vereinen. Das Projekt wird gefördert aus dem Dispositionsfonds der EUREGIO EGRENSIS.

Das Projekt „Wer sind Wir? Werkstatt zum kulturellen Austausch“/„Kdo jsme? Dílna pro kulturní výměnu“ findet am Donnerstag in Wunsiedel und am Freitag in Franzensbad statt. Verschiedene Kulturschaffende stellen Projekte und ihre Arbeit vor. Begleitend wird ein Marktplatz der Ideen zur Präsentation der Teilnehmer eingerichtet. Ein „Entwicklungscafé“ bietet deutschen und tschechischen Leader-Aktionsgruppen die Möglichkeit sich zu präsentieren und die jeweiligen Entwicklungsstrategien vorzustellen. Gleichzeitig können Kontakte geknüpft werden und Partner für zukünftige Projekte gewonnen. Die Leader-Aktionsgruppen stehen auch für Fragen zur Umsetzung von Projekten zur Verfügung.

Im Vordergrund der grenzüberschreitenden Werkstatt steht vor allem dem Austausch der Teilnehmer. Anhand praktischer Beispiele werden Fragestellungen erörtert, die sich mit den Möglichkeiten und Grenzen für grenzübergreifende Kulturarbeit auseinandersetzen. Daneben sollen auch Mechanismen und Herausforderungen für die Schaffung nachhaltiger Projekte in den Blick genommen werden sowie die sprachliche Verständigung vorangebracht. Das Erkennen gemeinsamer kultureller Identitäten steht dabei als Ausgangspunkt für eine gemeinsame kulturelle grenzübergreifende Arbeit. Diese soll an den beiden Werkstatttagen nachhaltig gestärkt werden, damit über die Grenze hinweg, langfristige Partnerschaften zwischen deutschen und tschechischen Kultureinrichtungen, einzelnen Kulturschaffenden und Leader-Aktionsgruppen geschaffen werden können, die zur Umsetzung zukünftiger, innovativer grenzübergreifender Projekte dienen sollen. Die Beiträge werden simultan übersetzt.

Interessierte können sich bis zum 27.03.2019 bei nitzschke@fichtelgebirgsmuseum.de anmelden. Da die Plätze begrenzt sind ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Hier können Sie sich die komplette Einladung als Booklet herunterladen…

Eine tschechische Version finden Sie hier/Česká verze najdete zde…

Udržitelné posílení přeshraniční kulturní a projektové práce

Ve dnech 28. a 29. března organizuje Fichtelgebirgsmuseum společně s Městským muzeem Františkovy Lázně a s místní akční skupinou LAG Fichtelgebirge Innovativ e.V.  pro německé a české zástupce z oblasti umění, kultury, správy a spolků dvoudenní dílnu za účelem kulturní výměny. Projekt je realizován za finanční podpory z Dispozičního fondu EUREGIA EGRENSIS.

Projekt „Wer sind Wir? Werkstatt zum kulturellen Austausch“/„Kdo jsme? Dílna pro kulturní výměnu“ se uskuteční ve čtvrtek ve Wunsiedlu a v pátek ve Františkových Lázních. Své projekty a svou práci zde představí různí kulturní pracovníci. Doprovodnou akcí bude tržiště nápadů, kde se účastníci budou moci prezentovat. „Rozvojová kavárna“ nabídne německým a českým akčním skupinám v rámci iniciativy Leader možnost prezentovat se a představit příslušné strategie rozvoje. Zároveň bude možné navázat kontakty a získat  partnery na budoucí projekty. Akční skupiny v rámci iniciativy Leader jsou k dispozici také pro případ otázek k realizaci projektů.

V popředí tohoto mezinárodního workshopu bude zejména výměna informací a zkušeností mezi účastníky. Otázky zabývající se možnostmi a hranicemi přeshraniční kulturní spolupráce budou diskutovány na základě praktických příkladů. Kromě toho by se měly věnovat také mechanismům a výzvám k vytváření udržitelných projektů a podporovat jazykové porozumění. Uznání společné kulturní identity je výchozím bodem pro kulturní spolupráci přesahující hranice. Ta má být po oba dva dny workshopu trvale posílena, aby mohla být vytvářena dlouhodobá přeshraniční partnerství mezi německými a českými kulturními zařízeními, jednotlivými kulturními pracovníky a akčními skupinami v rámci iniciativy Leader, která mají posloužit k realizaci budoucích, inovativních přeshraničních projektů.

Zájemci se mohou přihlásit do 27.03.2019 na adrese nitzschke@fichtelgebirgsmuseum.de. Jelikož je počet míst omezen je přihlášení nezbytně nutné.

Příspěvky budou simultánně tlumočeny.